July 2018

  • 14th 戰諸地-珠湖/霞雲庫志超馬

June 2018

  • 16th 加里山/泰后甲超馬

May 2018

  • 19th 泰興雪見/後龍通宵超馬

February 2018

  • 3rd 2018 浪漫台三 戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松
  • 15th 狗年旺旺超馬
  • 15th 狗年旺旺超馬

January 2018

  • 20th 石觀音 / 楊梅 – 新屋超馬